úvodní strana

Ve dnech 29. - 30. 6. 2020 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

 


Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí

Základní informace, jak bude probíhat výuka od 25.5.2020

 

 

Při prvním vstupu do školy dne 25.5.2020 žák předloží pedagogickému pracovníkovi prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy a nebude se moci účastnit výuky (prohlášení ke stažení na webu školy nebo k vyzvednutí v ZŠ u vedoucí ŠJ).

Přihlášením žáka ke vzdělávacím aktivitám se zákonný zástupce zavazuje, že se seznámil s pravidly Ochrany zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydané MŠMT - najdete na odkazu:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

 

 

-ranní družina není poskytována

-příchody do školy budou po skupinách v časových rozestupech(viz. níže)

-maximální počet žáků ve skupině je 15(podle ročníků)

-žáka nelze zařadit do školní skupiny po 25.5.2020

-složení skupin je neměnné po celou dobu do 30.6.2020

-žáci budou mít vyučování každý všední den v rozsahu 4 vyučovacích hodin

-každý žák sedí v lavici sám (rozestup 2 metry), v tuto chvíli nemusí mít roušku

-výuka tělesné výchovy není možná

-distanční výuka bude probíhat i nadále(domácí výuka pro žáky, kteří se nezúčastní výuky ve škole, bude probíhat jako dosud až do konce školního roku 2019-20)

-škola vede evidenci o docházce žáků do skupin

-žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky

-žák musí mít vlastní láhev s pitím (dopolední čaj nebude nabízen)

-žák musí mít vlastní ručník

-hygienická pravidla budou dodržována podle doporučení MŠMT

-desinfikování povrchů a předmětů několikrát denně

-stravování ve školní jídelně, a to na základě zvýšených hygienických opatření(po ročnících)

-odpolední „družina“ bude v omezeném režimu pouze do 15:30 hodin

-do budovy školy a na zahradu je zákaz vstupu rodičů a cizích osob

- je zakázáno nosit do školy jakékoli předměty, které nesouvisí s výukou

-komunikace s rodiči probíhá pouze telefonicky nebo emailem

 

Rozpis časů příchodů žáků ke škole, začátků a konců vyučování, oběda


Skupiny Vstup do školy Vyučování Oběd

1.třída (skupina 1) 7:40 7:50 11:30 11:30 11:45

4.třída (skupina 2) 7:50 8:00 11:45 11:4512:00

3.třída (skupina 3) 8:00 8:10 12:00 12:0012:15

2.třída (skupina 4) 8:10 8:20 12:15 12:1512:30

5.třída (skupina 5) 8:20 8:30 12:30 12:30 12:45

 

 

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy:

-zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

-dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:

-minimalizovat velké shromažďování osob před školou

-dodržovat odstupy 2 metry

-mít zakrytá ústa a nos

-shromažďovat se do skupin, které budou následně společně ve třídách

-žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník

-při vstupu do školy bude každému změřena teplota a proběhne dezinfekce rukou

 

V budově školy:

-vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům(podle rozpisu)

-všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

-žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržovánípo prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

-přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy

-při přesunech je nutné dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné

 

Ve třídě:

-žáci přichází do třídy s rouškou, po umytí a dezinfekci rukou zaujímají stanovené místo

-složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné

-žáci obdrží první den rozvrh výuky

-žáci si přinesou všechny učebnice a sešity do školy(nebudou domácí úkoly)

-výuka každý sám v lavici

-zařazení pohybových chvilek na protažení je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy

-v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry

-pokud dochází kbližšímu kontaktu (např. skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě

-v každé třídě je nezbytné často větrat(minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

-škola vede evidenci o docházce žáků do školy

 

 

Ve školní jídelně:

-při výdeji jídla se nesmí potkávat žáci z různých skupin

-stravování je zajištěno pouze pro žáky ve škole

-při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě

-rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

-před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

 

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude žák umístěn do samostatné místnosti. Rodiče budou ihned kontaktováni k vyzvednutí žáka. Bude informována spádová hygienická stanice.

 

V Dlouhé Třebové 15.5.2020 Mgr. Alena Kopecká

 

 

 

Od 18.5.2020  OTEVŘENA

mateřská škola i jídelna.

 

 

 

 

Vážení rodiče,


děkujeme Vám za důvěru, kterou jste dali naší škole tím, že jste přišli k zápisu do 1. třídy právě k nám.

 

Podle novely Školského zákona §60 odst. 16,17, se přijetí vyvěšuje,žáci jsou uvedeni pod registračním číslem.

 

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 přišlo celkem

12 dětí, přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Odklad školní docházky mají děti s tímto registračním číslem:

22


Seznam je vyvěšen ve vitríně u OÚ a na www stránkách školy od 6.5. do 30.5. 2020


Vzhledem k dosavadní situaci prosíme všechny rodiče, aby sledovali stránky školy. V sekci tříd naleznete pokyny, jakým způsobem budou paní učitelky práci zadávat. Kontrolována bude až po zrušení nařízení.

Děkujeme za spolupráci. Kolektiv učitelek.

 

 


Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku

a rozšíření onemocnění COVID-19 bude naše škola

od 11.3.2020 až do odvolání ZAVŘENA.

 

 

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budou žáci hodnoceni podle VYHLÁŠKY 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

 

Potvrzení ošetřovného po telefonické domluvě s paní ředitelkou.

(777 850 811)

 


 

Fotografie z akcí naší školy najdete na:

www.skolfoto.rajce.idnes.cz

 

 

 


 

Základní škola a mateřská škola

Dlouhá Třebová

okres Ústí nad Orlicí

 

 

Škola pro život

Školní vzdělávací program základního vzdělávání

S motýlkem letíme ke sluníčku, celý svět poznáme za chviličku

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

 

 


 

 


Naše škola poskytuje žákům výrobky podporované EU z

programů:

 

Mléko v evropských školách

 

Ovoce do škol

 


Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2860/ Název Projektu : Lepší vyučování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

adresa
Základní škola a mateřská škola
Školní 199
561 17 Dlouhá Třebová

IČO: 75017156

tel. základní škola:
777 850 811

e-mail

zsdlouha@dlouhatrebova.cz
tel. školní družina:
776 716 046
tel. mateřská škola:
737 510 783
tel. školní jídelna:

732 903 070

e-mail školní jídelna

sj.dlouhatrebova@seznam.cz
zřizovatel

Obec Dlouhá Třebová

e-mail
ou@dlouhatrebova.cz

ID školy: hqt3zac

 

 

Novinky

Červen