Naše školní družina

Družina tvoří v naší škole místo, kde umožňujeme dětem aktivně a smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků. Zároveň tu nenásilně rozvíjíme jejich zájmy a dovednosti. Snažíme se také respektovat individuální potřeby dětí a jejich schopnosti. Zájmové činnosti družiny jsou postavené na ŠVP pro školní družinu.

Děti, které navštěvují naši družinu, tráví čas v prostorné a moderně vybavené třídě se spoustou her a hraček. Při zájmových činnostech chodíme do tělocvičny, na školní zahradu, hřiště nebo do okolní přírody. Při vhodném počasí vždy upřednostníme venkovní aktivity a snažíme se s dětmi trávit venku co nejvíce času.
 

Vychovatelky

Lenka Zlesáková
Marcela Asingerová

Provoz školní družiny

ranní ŠD         6.30  -  7.45

odpolední     11.40  - 16.00

Školní družina pracuje podle vlastního ŠVP, jehož cílem je smysluplné využítí volného času dětí. Kapacita je 25 dětí - 1 oddělení.

Režim školní družiny

11.40  -  12.15      hygiena, oběd

12.15  -  13.00      odpočinkové  činnosti

13.00  -  13.15      četba k poslechu

13.15  -  14.30      hlavní odpolední činnosti (zájmové č. pobyt venku)

14.30  -  16.00      odpočinkové činnosti (volné hry dětí, řízené hry, příprava na vyučování formou her apod.)