Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy

Mateřská škola Dlouhá Třebová byla založena 7. března 1947. Zakladatelem byl Okresní školský výbor  v Ústí nad Orlicí, společně s místním výborem Dlouhá Třebová. Pro potřeby mateřské školy byla uvolněna jedna učebna národní školy. Mateřská škola byla řízena ředitelem obecní školy a  bylo v ní tehdy zapsáno 40 dětí ve věku od 3 do 6 let.

K osamostatnění mateřské školy došlo v roce 1952, kdy byla do funkce uvedena první ředitelka mateřské školy. Pro mateřskou školu byla tehdy uvolněna větší část přízemí základní školy.

V průběhu let byla provedena rekonstrukce budovy a přístavba, mateřská škola tak získala další třídu a nové sociální zařízení pro děti i personál, novou jídelnu, kterou využívají děti ze základní i  mateřské školy.

Od roku 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová.

Mateřská škola sídlí i v současné době v jedné budově se základní školou a to v přízemních prostorách této jednopatrové budovy. Kapacita mateřské školy je 50 dětí a v současné době má dvě třídy.

Mateřská škola se nachází v obci Dlouhá Třebová, která naskýtá dobrou dopravní dostupnost  vlakem i autobusem z nejbližších okolních měst, Ústí nad Orlicí a České Třebové.

Budova školy je mimo hlavní komunikaci, což zaručuje bezpečnost dětí při jejím opouštění a ochranu před dopravním hlukem.  V mateřské škole jsou dvě třídy, ložnice, šatna, sociální zařízení pro děti i personál, kabinet pro uložení výtvarných a didaktických pomůcek a jídelna, jíž využíváme společně se základní školou.

Součástí školy je prostorná zahrada, která nabízí dostatečný prostor pro různorodé aktivity a volný pohyb dětí.

V měsíci červenci a srpnu bývá provoz mateřské školy přerušen, zpravidla na 5 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně dva měsíce předem.