Stravné a školné

Stravné a školné je placeno formou bezhotovostního platebního styku. Peníze musí být složeny na účtu ZŠ do 20. v měsíci (předem v prosinci na leden atd.) jednotlivě za každého strávníka. Platba bude probíhat zálohovým systémem. Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k měsíční úhradě zálohy na stravování

na číslo účtu 27-8769370277/0100 (KB) ,variabilní symbol je rodné číslo strávníka, konstantní symbol 558. Rodné číslo musí být zapsáno zcela bezchybně, pod ním je vedeno konto strávníka.

Z uvedeného vyplývá, že každý strávník musí mít svůj vlastní příkaz se svým rodným číslem. Do textu uveďte příjmení a jméno strávníka, pro případ chyby v zapsání rodného čísla. Dále je možné zálohu uhradit v KB pokladní složenkou pro jednorázovou zálohu

 

Kategorie                                       Stravné                      doporuč. výše zálohy na stravné + školné MŠ a ŠD

MŠ celod.         3 -   6 let                46,00 Kč                   1060,00 Kč +  400,00 Kč =1 460,00 Kč

MŠ celod.         7 – 10 let               51,00 Kč                    1170,00 Kč

MŠ polod.        3 -   6 let                36,00 Kč                    830,00 Kč +  400,00 Kč =1 230,00 Kč

MŠ polod.        7 -  10 let               41,00 Kč                    940,00 Kč

MŠ sv. ran.      3 -   6 let                10,00 Kč                    230,00 Kč +  400,00 Kč =  630,00 Kč

MŠ sv. ran.       7 -  10 let              11,00 Kč                    250,00 Kč                 

MŠ sv. odp.     3 -   6 let                10,00 Kč                   230,00 Kč +  400,00 Kč =  630,00 Kč

MŠ sv. odp.      7  - 10 let              10,00 Kč                    230,00 Kč           

ZŠ  oběd           7 – 10 let               30,00 Kč                    690,00 Kč +  100,00 Kč =  790,00 Kč

ZŠ  oběd          11 – 14 let              32,00 Kč                    740,00 Kč

 

Odhlásit a případně přihlásit oběd bude možné vždy jeden den předem (tak jako dosud) a to do 11,30 hod. telefonicky na čísle 732903070 , nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Strávníci budou automaticky vždy na každý měsíc přihlášeni dle požadavků,které  uvedete na připojené přihlášce. Prázdniny budou odhlášeny automaticky. Pro zúčtování přeplatků (lx za rok o hlavních prázdninách) vyplňte řádně na přihlášce ke stravování číslo účtu, na který vám bude přeplatek vrácen.

Děti, které přechází z MŠ do ZŠ, jsou automaticky převedeny do nové kategorie a není nutné nové přihlášení.

Stáhněte ze sekce přihláška a vyplňte přihlášku. Doručte do kanceláře školní jídelny.