Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová okres Ústí nad Orlicí

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste dali naší škole tím, že jste

přišli k zápisu do 1. třídy na školní rok 2024/25 právě k nám.

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 přišlo celkem 17 dětí.

Přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

34

35

 

Odklad školní docházky mají děti s tímto registračním číslem:

29

30

31

32

33

 

Seznam je vyvěšen ve vitríně u OÚ a na www stránkách školy od 30.4. do 30.5.2024

Podle novely Školského zákona §60 odst. 16,17, se přijetí vyvěšuje,

žáci jsou uvedeni pod registračním číslem.

V Dlouhé Třebové 25.4. 2024                             ředitelka Mgr. Alena Kopecká