Škola

Naše malotřídní škola v Dlouhé Třebové je tvořená pouze prvním stupněm. Žáci prvního až pátého ročníku jsou rozděleni do čtyř tříd. Spoje ročníků se mění podle počtu žáků v daném ročníku. Nejčastěji jsou žáci spojováni v předmětech Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Vlastivěda a Přírodověda.

Malotřídní škola má i své výhody. Díky tomu, že ve třídách je nižší počet žáků, můžeme rychle reagovat na všechny problémy a objevit negativní jevy mezi žáky. Způsob malotřídní výuky také vede žáky k větší samostatnosti.

Škola učebnaŠkolka učebna

Práce učitelů v malotřídní škole je jiná než na větších školách. Ke klasické výuce přidáváme některé způsoby vycházející z alternativních škol. Malotřídka se může lépe přizpůsobit potřebám jednotlivých žáků a mladší děti se tu učí často přímo od těch starších. Všichni žáci si navzájem pomáhají a dobře se znají, protože se snažíme, aby se potkávali i mimo své třídy.

ChodbaHerní koutek

Učitelky mateřské i základní školy spolupracují jak při společných projektech, tak i na připravování předškoláků k nástupu do první třídy.

Pedagožky v naší škole se dětem věnují nejen v přímých vyučovacích hodinách, ale kdykoliv je to potřeba.

V naší škole vedeme děti ke sportu. Účastníme se různých sportovních projektů, třeba lyžařská škola nebo plavecká výuka a žáci si zkusí i atletický čtyřboj.

Seznamujeme také děti s kulturou. Chodíme na kulturní představení nebo je pořádáme přímo ve škole. Všichni žáci se podílejí na naší školní tradici, tvorbě autorských knih, do kterých každé z dětí přispěje ilustrací, říkankou nebo krátkou povídkou. Do roku 2022 jsme vydali už 12 takových knih.

Několik let jsme součástí projektů Ovoce do škol a Šablony I.-III. (EU). Spolupracujeme s organizováním kulturního života v obci, připravujeme program pro seniory, rozsvícení vánočního stromu nebo vítání občánků. Děti se tak učí odmala podílet se na společenském životě v obci, ve které žijí.

Dlouhotřebovská základní škola se nachází ve středu obce, 5 minut od zastávky autobusu a 10 minut od vlakového nádraží. Je proto dobře dostupná i dětem z okolních obcí a měst.

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Dlouhá Třebová funguje škola od 1. ledna 2003 jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem je ředitel školy.

V obci se s výukou místních dětí začalo už v roce 1774. Samostatnou školní budovu tu postavili až roku 1882. Od té doby dům prošel několika renovacemi. Současnou podobu má naše škola od roku 1997, kdy byla propojena s tělocvičnou.

V roce 2007 byla kompletně zrekonstruovaná školní kuchyň, a to včetně zázemí pro personál. V létě 2015 se vyměnila okna a na fasádu školy se přidalo zateplení.

JídelnaVstupní chodba

K výuce žáků slouží celkem šest učeben. Pět z nich jsou klasické třídy, čtyři z nich vybavené interaktivními tabulemi. A šestá třída je určená k práci na školních počítačích. K dispozici je i dataprojektor, promítací plátno a laserová tiskárna. Prostory školní družiny jsou upraveny tak, aby si tu děti mohly hrát i relaxovat.

Základní škola v Dlouhé Třebové nabízí žákům různé zájmové kroužky a výuku hry na několik hudebních nástrojů.

U školy najdete i zahradu vybavenou pískovištěm a herními prvky pro děti z mateřské i základní školy. V roce 2017 bylo otevřeno před budovou školy víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro různé sporty.