Zápis do 1. třídy se koná dne 20. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 v budově Základní školy v Dlouhé Třebové.

Zapsány budou všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věk 6 let.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou svůj OP, rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží v mateřských školách.

Dále upozorňujeme všechny rodiče, kteří byli u zápisu v roce 2022 a jejichž dítě nebylo přijato, aby se dostavili k zápisu i v dubnu 2023.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad, donesou doporučující posouzení školského poradenského zařízení a posouzení dětského lékaře.

Těší se na Vás paní učitelky.