Vážení rodiče,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste dali naší škole tím, že jste přišli k zápisu do 1. třídy s Vaší dcerou (synem) právě k nám.

Podle novely Školského zákona §60 odst. 16,17, se přijetí vyvěšuje, žáci jsou uvedeni pod registračním číslem.

 Do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 byly přijaty děti s tímto registračním číslem:

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

151

152

153

155

156

159

162

 

Odklad školní docházky mají děti s tímto registračním číslem:

158

160

161

 

Seznam je vyvěšen ve vitríně u OÚ a na www stránkách školy od 5.5. do 5.6. 2023

 

                                                                       V Dlouhé Třebové 5.května 2023