Časový rozpis vyučovacích hodin:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

13.40-14.25

 

 

Učební plán pro 1.-5.ročník základního vzdělání

Vzdělávací oblasti

Vyučovací předmět

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Minim. časová dotace

Dispon. časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

 

Anglický jazyk

8

 

-

8

 

1

8

 

3

7

 

3

8

 

3

33

 

9

+6

 

+1

Matematika a její aplikace.

Matematika

4

5

5

5

5

20

+4

Informatika a komunikační technologie

Informatika

-

-

-

1

1

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2

2

-

2

2

6

6

0

+2

Umění a kultura

Hudeb. výchova

Výtvar. výchova

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

5

7

0

0

Člověk a zdraví

 

Tělesná výchova

3

3

2

2

2

10

+2

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

0

Průřezová témata

Všechny předměty

P

P

P

P

P

   

Týdenní hodinová dotace

 

20+0

20+2

22+2

23+3

23+3

102

+16

Maximum týdně celkem

 

20

22

24

26

26

102

+16