Součástí vzdělávacího programu v naší školce je i logopedická prevence

Jejím hlavním cílem je podpora řečových a jazykových dovedností dětí.

 

V rámci logopedické prevence sledujeme i další cíle

 • zlepšování podmínek pro uskutečňování aktivit s dětmi (nákup didaktických pomůcek, logopedických pomůcek..apod.)
 • vzdělávání učitelek v oblasti logopedické prevence (vzdělávací kurzy, odborná literatura..)
 • nákup didaktického materiálu (metodiky, pracovní sešity pro děti...)

 

V současné době probíhají v naší školce tyto aktivity v rámci logopedické prevence

 • pravidelné jazykové chvilky na třídách
 • činnosti zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • pravidelné aktivity, podporující rozvoj řeči - zpěv písní, práce s básněmi a říkadly, četba pohádek, různé řečové hry, sluchové hry...apod.
 • skupinová práce s dětmi, které byly vytipované logopedkou při depistáži

 

K tomu, aby logopedická prevence úspěšně fungovala, je třeba i aktivita rodičů.

 

Jak můžete přispět ke správnému rozvoji řeči svých dětí?
 • najděte si každý den aspoň chvilku na popovídání se svým dítětem
 • říkejte společně říkanky a básničky, zkuste je i rytmizovat
 • zpívejte společně písničky
 • čtěte dětem pohádky a povídejte si o nich
 • učte děti mluvit přiměřeně hlasitě
 • pokud chodíte na logopedii, každý den alespoň chviličku procvičujte správnou řeč