Informace o školném a o stravování ve Školní jídelně v Dlouhé Třebové

 Stravné a školné je placeno formou bezhotovostního platebního styku. Peníze musí být složeny na účtu ZŠ do 20. v měsíci (předem v prosinci na leden atd.) jednotlivě za každého strávníka. Platba bude probíhat zálohovým systémem. Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k měsíční úhradě zálohy na stravování na číslo účtu 27-8769370277/0100 (KB) ,variabilní symbol je rodné číslo strávníka,  KS 558.

Rodné číslo musí být zapsáno zcela bezchybně, pod ním je vedeno konto strávníka.

Z uvedeného vyplývá, že každý strávník musí mít svůj vlastní příkaz se svým rodným číslem. Do textu uveďte příjmení a jméno strávníka, pro případ chyby v zapsání rodného čísla.

Dále je možné zálohu uhradit v KB pokladní složenkou pro jednorázovou zálohu.

 

Děti, které plní povinnou předškolní docházku jsou osvobozeny od placení školného.

 

Kategorie Stravné na den Doporučená měsíční výše zálohy na  stravné      Školné
MŠ celodenní          3 -   6 let        46,00 Kč         1060,00 Kč      400,00 Kč
MŠ celodenní           7 – 10 let        51,00 Kč         1170,00 Kč 0,00 Kč
MŠ polodenní          3 -    6 let        36,00 Kč         830,00 Kč      400,00 Kč
MŠ polodenní          7 -  10 let        41,00 Kč         940,00 Kč 0,00 Kč
MŠ ranní svačina      3 -   6 let        10,00 Kč         230,00 Kč      400,00 Kč
MŠ odpol. svačina    3 -  6 let        10,00 Kč         230,00 Kč      400,00 Kč
MŠ ranní svačina      7 -  10 let        11,00 Kč         250,00 Kč 0,00 Kč
MŠ odpol. svačina    7 -  10 let        10,00 Kč         230,00 Kč 0,00 Kč