Jak probíhá den ve školce

   6:15 – 9:30

 • volné hry a činnosti
 • ranní cvičení
 • průběžná hygiena
 • svačinka - Sluníčka od 8:15 do 8:30, Motýlci od 8:30 do 8:45
 • didakticky řízené činnosti  :

zpíváme, tvoříme, rozvíjíme řečové dovednosti dětí, objevujeme, zkoumáme,

poznáváme svět ve všech jeho souvislostech, učíme se spolupracovat a dodržovat pravidla,

u předškolních dětí probíhá cílená příprava na školu

9:30 – 11:10

 • příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, hygiena, příprava na oběd

 11:10 – 11:45

 • podávání oběda

 11:45 – 13:15

 • hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek na lehátku

13:15 – 16:15

 • vstávání dětí
 • hygiena, příprava na svačinku
 • odpolední svačinka
 • volné hry a didakticky cílené činnosti